a

Deti

DETSKÝ PSYCHOLÓG

Práca s deťmi

Prioritne sa venujem práci s dieťaťom a jeho rodinou. Detské ťažkosti často svedčia o tom, že dieťa niečo v rodinnom systéme potrebuje inak, ako sa deje doteraz. Spoluprácou s celou rodinou sa snažíme prísť na to, ako zlepšiť a ozdraviť vzťahy.

Skutočný proces liečby dieťaťa vyžaduje poznanie jeho vzťahového sveta. preto je nevyhnutné poznať celú rodinu a ich vzájomné prepojenia. Deti sú úplne jedinečné a nie sú to malí dospelí. Pri liečbe dieťaťa je nutné rešpektovať tieto odlišnosti.

Čím je dieťa menšie, tým skôr a celostne signalizuje, že mu nie je dobre. Preto pracujem aj s najmenšími klientmi a dôraz kladiem na včasnú vývinovú diagnostiku.

Zameriavam sa na liečbu rôznych psychosomatických aj neurotických ťažkostí.

bruška, detské migrény

enkoprézy, obstipácie

poruchy príjmu potravy

prieduškové astma, psychogénny kašeľ

zajakavosť

Čo bude obnášať takéto vyšetrenie?

Spoločne musíme pátrať po príčinách v psychickej oblasti. To znamená budem sa pýtať na začiatok ťažkostí a to, čo im predchádzalo. Budem sa pýtať na rodinnú atmosféru a vzťahy medzi členmi vašej rodiny. Bude ma zaujímať ako sa vie vaše dieťa odseparovať, fungovať mimo vás, presadiť v rodine, kolektíve.
Objednať sa
PRE NAJMENŠÍCH

Terapia hrou

Ak je dieťa ešte malé, vieme mu pomôcť cez hru, ktorú sa vám pokúsim priblížiť cez princípy tzv. filiálnej terapie. Nastavíme si výchovné pravidlá a budeme si vymieňať informácie ako sa vám ich darí dodržiavať. Dieťaťu skúsime rozšíriť repertoár zážitkov pri práci s pieskom, hlinou, blatom, cestom, viac mu plánovať pohyb a aktivity s rodičmi. Budeme dieťa motivovať skôr cez všímanie si jeho úspechov, než trestanie neúspechov. V rámci vyjadrovanie jeho potrieb skúsime inak nastaviť komunikáciu s dieťaťom a reflektovanie jeho prejavov. Budeme inak vnímať vyjadrovanie jeho hnevu. Skúsime ho naučiť viac vnímať vlastné pocity a rozumieť im.

Ako sa pripraviť na vyšetrenie

Venujte prosím pozornosť možnostiam mojej ambulancie, v pohodlí domova si preštudujte informovaný súhlas s vyšetrením. V rámci prvého vyšetrenia potrebujem poznať čo najpodrobnejšie anamnézu dieťaťa, všetky súvisiace zdravotné nálezy.

LENKA LIPANOVA

Máte otázku? Napíšte mi.

    Máte otázku? Napíšte mi.


      [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

      * Odoslaním tohto formulára súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov.