O mne

DOBRÝ DEŇ

Vitajte!

Moje meno je Lenka Lipanová a venujem sa klinickej psychológii.

V roku 1996 som ukončila UPJŠ – jednoodborové štúdium psychológie. Nastúpila som ako školský psychológ na poradni, po roku som zmenila zaradenie a zamestnala som ako psychológ v Detskej fakultnej nemocnici, kde som aj vykonala špecializačnú skúšku v klinickej psychológia na SZU v Bratislave.

Som členkou Slovenskej komory psychológov a členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

V roku 2006 som ukončila dlhodobý psychoterapeutický výcvik v imaginatívno – symbolickej terapii. Záverečnú skúšku som vykonala v roku 2006 a obhájila som prácu s názvom “Obrazy napomáhajúce integrácii”.

Pracovala som 4 roky v CPLDZ Košice na Skladnej ulici, kde som sa venovala skupinovej a individuálnej psychoterapii závislých pacientov.

Od roku 2008 pracujem v svojej vlastnej ambulancii. Od tohto roku pôsobím aj ako znalec.

Od roku 1997 sa sústavne sa vzdelávam v diagnostike a psychoterapeutickej práci.

Venujem sa hlavne detskému klientovi, čo ale logicky prináša aj prácu s rodičmi, partnerskými problémami, rodinou. Pri práci s klientmi používam psychodynamické prístupy. Pri uvažovaní o ťažkostiach a dynamike ochorenia verím, že ide o prienik biologických, psychologických a sociálnych faktorov. Veľa pozornosti s klientmi venujem aj ich vzťahovým väzbám a histórii rodiny.

psychológ košice Lenka Lipanová

Pri psychoterapii prísne dbám na dôvernosť, ochranu súkromia a záujmov mojich klientov!

Školiace a seminárne vzdelávanie

Diagnostika Rorschachovou metódou.

ABC Slovenský inštitút pre výcvik kognitívno behaviorálnej terapie – liečba sociálnej fóbie.

Práca s imaginatívnou terapiou a terapiou hrou u detí.

Komunikačná terapia u detí s autizmom.

Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby – Rodinná doska.

Slovenský inštitút aplikovanej psychológie ( Psychologicko – taktické aspekty vyšetrovania trestných činov sexuálneho zneužívania a týrania detí).

Port - centrum hlbinnej psychológie – Úvod do psychoterapie detí a adoslescentov.

Objednajte sa

    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

    Máte otázku? Napíšte mi.


      [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

      * Odoslaním tohto formulára súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov.